SHARE   
06 februari

Algemene ledenvergadering 2018

Als vereniging moeten wij ieder jaar een ledenvergadering houden waarbij de stand van zaken wordt besproken, bestuursleden worden gekozen en waarbij de leden om inspraak wordt gevraagd. Wij hebben deze vergadering gepland op dinsdag 6 februari om 20:00 uur in de personeelskantine van De Prael en je bent als lid natuurlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Een onderdeel van de jaarlijkse ledenvergadering is het aftreden van bestuursleden (eventueel volgens het rooster van aftreden), en het (her-)kiezen van bestuursleden.

 

Dit jaar treden Bestuurslid Mark Henke af (niet herkiesbaar) en Secretaris Ronald Opsomer (niet herkiesbaar).

Op dit moment heeft nog niemand aangegeven in het bestuur plaats te willen nemen, zodat de beschikbare vacatures niet opgevuld kunnen worden! Als er leden zijn die zich alsnog kandidaat willen stellen verzoeken wij dat om dat zo spoedig mogelijk te melden bij de secretaris (secretaris@debierkaai.net).

 

In de bijlagen die aan alle leden gemaild zijn, zijn de stukken te vinden die tijdens de vergadering worden besproken.

 

 

Statuten en huishoudelijk reglement
De verenigingsstatuten zijn te vinden via deze link: Statuten

Het huishoudelijk reglement is te vinden via deze link: Huishoudelijk reglement


Aanvang: 20:00 - 22:00
Adres:
Oudezijds Armsteeg 26
Amsterdam
https://www.deprael.nl

Binnenkort

02 sep 2022 Bierkaai ledenavond september 2022 (datum onder voorbehoud) »
07 okt 2022 Bierkaai ledenavond oktober 2022 (datum onder voorbehoud) »
04 nov 2022 Bierkaai ledenavond november 2022 (datum onder voorbehoud) »
02 dec 2022 Bierkaai ledenavond december 2022 (datum onder voorbehoud) »
complete agenda