SHARE   
28 september

Bierfestival Oudenbosch

Zie info website.


Aanvang: 14:00 - 20:00
Adres:
Brasserie Tivoli Oudenbosch, Jezuïetenplein 33
Oudenbosch
https://www.facebook.com/oudenboschbierfestival/

Binnenkort

02 sep 2022 Bierkaai ledenavond september 2022 (datum onder voorbehoud) »
07 okt 2022 Bierkaai ledenavond oktober 2022 (datum onder voorbehoud) »
04 nov 2022 Bierkaai ledenavond november 2022 (datum onder voorbehoud) »
02 dec 2022 Bierkaai ledenavond december 2022 (datum onder voorbehoud) »
complete agenda